Keep Talking and Nobody Explodes

MANUAL de
DESACTIVACIÓ
de BOMBES

Versió 1
Codi de verificació: 241

 

Benvingut al perillós i desafiant món de la desactivació de bombes.

Estudiï aquest manual cuidadosament: vostè és l'expert. A les següents pàgines podrà trobar tot el que necessita saber per desactivar la més insidiosa de les bombes.
I recordi: un petit error i... Podria ser la fi!!

Desactivant bombes

Una bomba explotarà quan el seu comptador arribi a 0:00 o quan es succeeixin diversos errors en el procés de desactivació. L'única forma de desactivar una bomba és desarmar tots els seus mòduls abans que el comptador finalitzi.

Exemple de bomba

Frontal

Lateral

Mòduls

Cada bomba pot incloure fins a onze mòduls que hauran de ser desactivats. Cada un es presenta separat de la resta i és possible desactivar-los en qualsevol ordre.

Podrà trobar les instruccions per desarmar els mòduls a la Secció 1. Els mòduls “demandants” presenten casos especials i s'expliquen en la Secció 2.

Strike

Indicador d' strike

Quan l'encarregat de desactivar la bomba falli, la bomba passarà a tenir un strike, el qual es podrà veure en l'indicador de sobre del comptador de temps. Les bombes amb un indicador d'strike explotaran al tercer error. El temporitzador del compte enrere anirà més ràpid després de cada error.

Si la bomba no té cap indicador d'strike, aquesta explotarà al primer error sense donar més oportunitats.

Reunir informació

Algunes instruccions de desactivació requereixen d'informació específica de la bomba, com el seu número de sèrie. Aquest tipus d'informació normalment es troba a la part superior, inferior o lateral de la carcassa de la bomba. Observi l'apèndix A, B i C per veure instruccions d'identificació que li podran ser útils per desactivar determinats mòduls.

 

Secció 1: Mòduls

Els mòduls poden ser identificats per la presència d'un LED a la cantonada superior dreta.
Quan aquest brilli en verd, significa que ha estat desactivat.

Tots els mòduls han de ser desactivats individualment per desactivar la bomba.

Sobre els cables

Els cables són l'ànima dels aparells! Espera, no, l'electricitat és l'element fonamental... Els cables són més com les artèries. Les venes? És igual...

 • Un mòdul de cablejat pot tenir de 3 fins a 6 cables.
 • Només cal tallar el cable correcte per desactivar el mòdul.
 • L'ordre dels cables comença per la part superior.
3 cables:
Si no hi ha cable vermell, talleu el segon cable.
Si no, en cas que l'últim cable sigui blanc, talleu l'últim cable.
Si no, en cas que hi hagi més d'un cable blau, talleu l'últim cable blau.
Si no, talleu l'últim cable.
4 cables:
Si hi ha més d'un cable vermell i l'últim dígit del número de sèrie de la bomba és imparell, talleu l'últim cable vermell.
Si no, en cas que l'últim cable sigui groc i no hi hagi cables vermells, talleu el primer cable.
Si no, en cas que hi hagi exactament un cable blau, talleu el primer cable.
Si no, en cas que hi hagi més d'un cable groc, talleu l'últim cable.
Si no, talleu el segon cable.
5 cables:
Si l'últim cable és negre i l'últim dígit del número de sèrie de la bomba és imparell, talleu el quart cable.
Si no, en cas que hi hagi exactament un cable vermell i més d'un cable groc, talleu el primer cable.
Si no, en cas de no haver cables negres, talleu el segon cable.
Si no, talleu el primer cable.
6 cables:
Si no hi ha cables de color groc i l'últim dígit del número de sèrie de la bomba és imparell, talleu el tercer cable.
Si no, en cas que hi hagi exactament un cable groc i més d'un cable blanc, talleu el quart cable.
Si no, en cas de no haver cables vermells, talleu l'últim cable.
Si no, talleu el quart cable.

Sobre El Botó

Pot ser que pensi que un botó que li indica que sigui premut és un mecanisme senzill. Aquest és el tipus de pensament que fa que tot exploti.

Vegeu l'Apèndix A per a la identificació de l'indicador.
Vegeu l'Apèndix B per a la identificació de la bateria.

Seguiu aquestes regles en l'ordre en què apareixen. Faci la primera acció que apliqui:

 1. Si el botó és de color blau i diu "Abort" ([TEXT] a la imatge), premeu el botó i mireu l'apartat "Deixar anar un botó premut".
 2. Si hi ha més d'una bateria a la bomba i al botó diu "Detonate" ([TEXT] a la imatge), premeu i immediatament deixeu anar el botó.
 3. Si el botó és de color blanc i la bomba té un indicador encès amb l'etiqueta "CAR", mantingueu premut el botó i mireu l'apartat "Deixar anar un botó premut".
 4. Si hi ha més de dues bateries a la bomba i té un indicador encès amb l'etiqueta "FRK", premeu i immediatament deixeu anar el botó.
 5. Si el botó és de color groc, premeu el botó i mireu l'apartat "Deixar anar un botó premut".
 6. Si el botó és de color vermell i diu "Hold" ([TEXT] a la imatge), premeu i immediatament deixeu anar el botó.
 7. Si res d'això és aplicable, premeu el botó i mireu l'apartat "Deixar anar un botó premut".

Deixar anar un botó premut

Si manté un botó pressionat, una banda de color s'il·luminarà al costat dret del mòdul. Basant-se en aquest color, s'ha de deixar anar el botó en un punt específic en el temps:

 • Banda blava: deixar anar quan el comptador de temps tingui un 4 a qualsevol posició.
 • Banda blanca: deixar anar quan el comptador de temps tingui un 1 en qualsevol posició.
 • Banda groga: deixar anar quan el comptador de temps tingui un 5 en qualsevol posició.
 • Banda d'un altre color: deixar anar quan el comptador de temps tingui un 1 en qualsevol posició.

Sobre el teclat

No estic segur de què són aquests símbols, però sospito que tenen alguna cosa a veure amb l'ocultisme.

 • Només una de les columnes de sota té els quatre símbols que es veuran en el teclat.
 • Premeu els quatre botons en l'ordre en què apareixen, de dalt a baix, dins d'aquesta columna.
 
         
         
         
         
         
         
         

Sobre "Simó diu"

És una d'aquestes joguines amb les que segurament has jugat de nen on has de repetir els patrons que apareixen. Excepte que aquesta és una imitació que, probablement, va ser comprada en una botiga de tot a cent.

 1. Un dels quatre botons de color parpellejarà.
 2. Utilitzant la taula adequada d'entre les mostrades a continuació, apreteu el botó amb el color corresponent.
 3. El botó original parpellejarà, seguit d'un altre. Repetiu aquesta seqüència en ordre utilitzant la taula de colors.
 4. La seqüència s'allargarà en un color més cada cop que es resolgui correctament fins que el mòdul hagi sigut desarmat.
Top: Blue, Left: Red, Right: Yellow, Bottom: Green

Si el número de sèrie conté una vocal:

 

  Vermell intermitent Blau intermitent Verd intermintent Groc intermitent
Botó a apretar Sense Strikes Blau Vermell Groc Verd
1 Strike Groc Verd Blau Vermell
2 Strikes Verd Vermell Groc Blau

Si el número de sèrie no conté una vocal:

 

  Vermell intermitent Blau intermitent Verd intermitent Groc intermitent
Botó a apretar: Sense Strikes Blau Groc Verd Vermell
1 Strike Vermell Blau Groc Verde
2 Strikes Groc Verd Blau Vermell

Sobre "Qui està a primera?"

Aquest artefacte és com una cosa treta d'un sketch de menjar, podria ser graciós si no estigués connectat a una bomba. Millor ser breu, les paraules només compliquen les coses...

 1. Llegiu la pantalla [DISPLAY] i utilitzeu el pas 1 per determinar l'etiqueta del botó a llegir.
 2. Utilitzant l'etiqueta del botó [TEXT], utilitzeu el pas 2 per determinar el botón a apretar.
 3. Repetiu-lo fins que el mòdul hagi estat desarmat.

Pas 1:

En base a la paraula mostrada a la pantalla, llegiu l'etiqueta del botó que s'indica a sota i continuï al pas 2:

YES
   
Look At  
   
FIRST
  Look At
   
   
DISPLAY
   
   
  Look At
OKAY
  Look At
   
   
SAYS
   
   
  Look At
NOTHING
   
Look At  
   
 
   
   
Look At  
BLANK
   
  Look At
   
NO
   
   
  Look At
LED
   
Look At  
   
LEAD
   
   
  Look At
READ
   
  Look At
   
RED
   
  Look At
   
REED
   
   
Look At  
LEED
   
   
Look At  
HOLD ON
   
   
  Look At
YOU
   
  Look At
   
YOU ARE
   
   
  Look At
YOUR
   
  Look At
   
YOU'RE
   
  Look At
   
UR
Look At  
   
   
THERE
   
   
  Look At
THEY'RE
   
   
Look At  
THEIR
   
  Look At
   
 
THEY ARE
   
Look At  
   
SEE
   
   
  Look At
C
  Look At
   
   
CEE
   
   
  Look At

Pas 2:

Utilitzant l'etiqueta obtinguda al pas 1, apreteu el primer botó que aparegui en aquesta llista:

"READY": YES, OKAY, WHAT, MIDDLE, LEFT, PRESS, RIGHT, BLANK, READY, NO, FIRST, UHHH, NOTHING, WAIT
"FIRST": LEFT, OKAY, YES, MIDDLE, NO, RIGHT, NOTHING, UHHH, WAIT, READY, BLANK, WHAT, PRESS, FIRST
"NO": BLANK, UHHH, WAIT, FIRST, WHAT, READY, RIGHT, YES, NOTHING, LEFT, PRESS, OKAY, NO, MIDDLE
"BLANK": WAIT, RIGHT, OKAY, MIDDLE, BLANK, PRESS, READY, NOTHING, NO, WHAT, LEFT, UHHH, YES, FIRST
"NOTHING": UHHH, RIGHT, OKAY, MIDDLE, YES, BLANK, NO, PRESS, LEFT, WHAT, WAIT, FIRST, NOTHING, READY
"YES": OKAY, RIGHT, UHHH, MIDDLE, FIRST, WHAT, PRESS, READY, NOTHING, YES, LEFT, BLANK, NO, WAIT
"WHAT": UHHH, WHAT, LEFT, NOTHING, READY, BLANK, MIDDLE, NO, OKAY, FIRST, WAIT, YES, PRESS, RIGHT
"UHHH": READY, NOTHING, LEFT, WHAT, OKAY, YES, RIGHT, NO, PRESS, BLANK, UHHH, MIDDLE, WAIT, FIRST
"LEFT": RIGHT, LEFT, FIRST, NO, MIDDLE, YES, BLANK, WHAT, UHHH, WAIT, PRESS, READY, OKAY, NOTHING
"RIGHT": YES, NOTHING, READY, PRESS, NO, WAIT, WHAT, RIGHT, MIDDLE, LEFT, UHHH, BLANK, OKAY, FIRST
"MIDDLE": BLANK, READY, OKAY, WHAT, NOTHING, PRESS, NO, WAIT, LEFT, MIDDLE, RIGHT, FIRST, UHHH, YES
"OKAY": MIDDLE, NO, FIRST, YES, UHHH, NOTHING, WAIT, OKAY, LEFT, READY, BLANK, PRESS, WHAT, RIGHT
"WAIT": UHHH, NO, BLANK, OKAY, YES, LEFT, FIRST, PRESS, WHAT, WAIT, NOTHING, READY, RIGHT, MIDDLE
"PRESS": RIGHT, MIDDLE, YES, READY, PRESS, OKAY, NOTHING, UHHH, BLANK, LEFT, FIRST, WHAT, NO, WAIT
"YOU": SURE, YOU ARE, YOUR, YOU'RE, NEXT, UH HUH, UR, HOLD, WHAT?, YOU, UH UH, LIKE, DONE, U
"YOU ARE": YOUR, NEXT, LIKE, UH HUH, WHAT?, DONE, UH UH, HOLD, YOU, U, YOU'RE, SURE, UR, YOU ARE
"YOUR": UH UH, YOU ARE, UH HUH, YOUR, NEXT, UR, SURE, U, YOU'RE, YOU, WHAT?, HOLD, LIKE, DONE
"YOU'RE": YOU, YOU'RE, UR, NEXT, UH UH, YOU ARE, U, YOUR, WHAT?, UH HUH, SURE, DONE, LIKE, HOLD
"UR": DONE, U, UR, UH HUH, WHAT?, SURE, YOUR, HOLD, YOU'RE, LIKE, NEXT, UH UH, YOU ARE, YOU
"U": UH HUH, SURE, NEXT, WHAT?, YOU'RE, UR, UH UH, DONE, U, YOU, LIKE, HOLD, YOU ARE, YOUR
"UH HUH": UH HUH, YOUR, YOU ARE, YOU, DONE, HOLD, UH UH, NEXT, SURE, LIKE, YOU'RE, UR, U, WHAT?
"UH UH": UR, U, YOU ARE, YOU'RE, NEXT, UH UH, DONE, YOU, UH HUH, LIKE, YOUR, SURE, HOLD, WHAT?
"WHAT?": YOU, HOLD, YOU'RE, YOUR, U, DONE, UH UH, LIKE, YOU ARE, UH HUH, UR, NEXT, WHAT?, SURE
"DONE": SURE, UH HUH, NEXT, WHAT?, YOUR, UR, YOU'RE, HOLD, LIKE, YOU, U, YOU ARE, UH UH, DONE
"NEXT": WHAT?, UH HUH, UH UH, YOUR, HOLD, SURE, NEXT, LIKE, DONE, YOU ARE, UR, YOU'RE, U, YOU
"HOLD": YOU ARE, U, DONE, UH UH, YOU, UR, SURE, WHAT?, YOU'RE, NEXT, HOLD, UH HUH, YOUR, LIKE
"SURE": YOU ARE, DONE, LIKE, YOU'RE, YOU, HOLD, UH HUH, UR, SURE, U, WHAT?, NEXT, YOUR, UH UH
"LIKE": YOU'RE, NEXT, U, UR, HOLD, DONE, UH UH, WHAT?, UH HUH, YOU, LIKE, SURE, YOU ARE, YOUR

Sobre el Joc de memòria

La memòria és fràgil, però també ho són totes les coses quan una bomba està a punt d'explotar, així que presteu atenció!

 • Apreteu el botó correcte del mòdul per continuar a la següent etapa en funció del que es mostri a la pantalla. Completéu totes les etapes per desarmar el mòdul.
 • Si apreteu un botó incorrecte, el mòdul es resetejarà fins l'etapa 1.
 • L'ordre dels botons serà d'esquerra a dreta.

Etapa 1:

Si es mostra un 1, apreteu el botó en segona posició.
Si es mostra un 2, apreteu el botó en segona posició.
Si es mostra un 3, apreteu el botó en tercera posició.
Si es mostra un 4, apreteu de botó en quarta posició.

Etapa 2:

Si es mostra un 1, apreteu el botó “4”.
Si es mostra un 2, apreteu el botó a la mateixa posició que heu apretat a l'etapa 1.
Si es mostra un 3, apreteu el botó en primera posición.
Si es mostra un 4, apreteu el botó a la mateixa posició que heu apretat a l'etapa 1.

Etapa 3:

Si es mostra un 1, apreteu el botó amb la mateixa etiqueta que heu apretat a l'etapa 2.
Si es mostra un 2, apreteu el botó amb la mateixa etiqueta que vau apretar a l'etapa 1.
Si es mostra un 3, apreteu el botó en tercera posición.
Si es mostra un 4, apreteu el botó “4”.

Etapa 4:

Si es mostra un 1, apreteu el botó a la mateixa posició que vau apretar a l'etapa 1.
Si es mostra un 2, apreteu el botó en primera posición.
Si es mostra un 3, apreteu el botó a la mateixa posició que vau apretar a l'etapa 2.
Si es mostra un 4, apreteu el botó a la mateixa posició que vau apretar a l'etapa 2.

Etapa 5:

Si es mostra un 1, apreteu el botó amb la mateixa etiqueta que vau apretar a l'etapa 1.
Si es mostra un 2, apreteu el botó amb la mateixa etiqueta que vau apretar a l'etapa 2.
Si es mostra un 3, apreteu el botó amb la mateixa etiqueta que vau apretar a l'etapa 4.
Si es mostra un 4, apreteu el botó amb la mateixa etiqueta que vau apretar a l'etapa 3.

Sobre el codi morse

Una antiquada forma de comunicació naval? Què serà el següent? Com a mínim és el codi morse genuí, així que presteu atenció i potser aprendreu alguna cosa.

 • Interpreteu el senyal de llum intermitent amb la taula de codi morse per aconseguir una de les paraules proporcionades a la taula de sota.
 • El senyal es reproduirà infinitament, separant bastament les repeticions.
 • Quan la paraula sigui identificada, poseu la freqüència corresponent al mòdul i apreteu el botó de transmissió "TX".
Si la paraula és: Equival a:
shell 3.505 MHz
halls 3.515 MHz
slick 3.522 MHz
trick 3.532 MHz
boxes 3.535 MHz
leaks 3.542 MHz
strobe 3.545 MHz
bistro 3.552 MHz
flick 3.555 MHz
bombs 3.565 MHz
break 3.572 MHz
brick 3.575 MHz
steak 3.582 MHz
sting 3.592 MHz
vector 3.595 MHz
beats 3.600 MHz

Sobre els cables complexes

Aquests no són com els altres… Alguns tenen ratlles! Això els fa completament diferents. La bona notícia és que hem trobat un precís set d'instruccions sobre què fer en aquests casos. Potser massa precís…

 • Observeu els cables: hi ha un LED a sobre i un espai pel símbol "?" sota cada un.
 • Peracada una de les combinacions de cable/LED/símbol, utilitzeu el diagrama de Venn representat a sota per decidir si el cable s'ha de tallar o no.
 • Cada cable pot tenir ratlles de múltiples colors.
Lletra Instrucció
C Talleu el cable
D No talleu el cable
S Talleu el cable si l'últim dígit del número de sèrie és parell
P Talleu el cable si la bomba té un port paral·lel
B Talleu el cable si la bomba té dos o més bateries

Veieu l'Apèndix B per la identificació de la bateria.
Veieu l'Apèndix C per la identificació del port.

Sobre les seqüències de cables

És difícil explicar com funciona aquest mecanisme. La seva enginyeria és força impressionant, però ha d'existir una forma més senzilla de gestionar nou cables.

 • Dins d'aquest mòdul existeixen varis panells amb cables, però només un dels panells és visible al mateix temps. Per canviar de panell, apreteu el botó inferior. Apreteu el botó superior per tornar enrere.
 • No canvieu al següent panell fins que estigueu segurs que s'han tallat tots els cables necessaris al panell actual.
 • Talleu els cables com s'indica a la següent taula. El número de vegades que apareixen els cables és acumulatiu per tots els panells del mòdul.
 
Aparicions del cable vermell
Repeticions Talleu si connecta amb:
Primer cable vermell C
Segon cable vermell B
Tercer cable vermell A
Quart cable vermell A o C
Cinquè cable vermell B
Sisè cable vermell A o C
Setè cable vermell A, B o C
Vuitè cable vermell A o B
Novè cable vermell B
Aparicions de cable blau
Repeticions Talleu si connecta amb:
Primer cable blau B
Segon cable blau A o C
Tercer cable blau B
Quart cable blau A
Cinquè cable blau B
Sisè cable blau B o C
Setè cable blau C
Vuitè cable blau A or C
Novè cable blau A
Aparicions de cable negre
Repeticions Talleu si connecta amb:
Primer cable negre A, B o C
Segon cable negre A o C
Tercer cable negre B
Quart cable negre A o C
Cinquè cable negre B
Sisè cable negre B o C
Setè cable negre A o B
Vuitè cable negre C
Novè cable negre C

Sobre el laberint

Sembla una espècie de laberint, probablement robat d'unes estovalles de paper d'algun restaurant.

 • Identifiqueu el laberint comparant les marques circulars del mòdul amb els dels esquemes inferiors.
 • Heu de moure la llum blanca fins arribar al triangle vermell utilitzant els botons amb fletxes.
 • Advertència: No travesseu les parets del laberint. Aquestes línies són invisibles a la bomba.

Sobre la contrasenya

Afortunadament aquesta contrasenya no sembla cumplir els estàndards de seguretat del govern: 22 caràcters, majúscules i minúscules, números en ordre aleatori i sense cap palíndrom de més de tres síl·labes.

 • Els botons superiors i inferiors de cada lletra recorren les diferents opcions per aquesta posició.
 • Només una combinació de les lletres disponibles coincidirà amb una de les contrasenyes proporcionades a sota.
 • Apreteu el botó "SUBMIT" quan hagueu format la paraula correcta.
about after again below could
every first found great house
large learn never other place
plant point right small sound
spell still study their there
these thing think three water
where which world would write
 

Sección 2: Mòduls demandants d'atenció

Els mòduls demandants d'atenció no poden ser desarmats i suposen un perill recurrent.

Els mòduls demandants poden ser identificats gràcies al petit comptador de temps de 2 dígits a la part superior central del maetix. Interactuar amb la bomba pot fer que aquests s'activin. Un cop activats, aquests mòduls demandants han de ser atesos amb regularitat abans que el comptador s'acabi, per així evitar un strike.

Mantingueu-vos alerta: els mòduls demandants poden reactivar-se en qualsevol moment.

Sobre la pantalla amb missatges

Hackear ordinadors és una feina dura! Bé, generalment ho és. Probablement podria executar-se amb un senzill ocellete gronzador apretant el mateix botó una vegada rera una altra.

 • Respongui als missatges [Text] de l'ordinador amb la tecla "Y" per respondre "Sí" o "N" per respondre "No".

Sobre el descarregador de condensadors

Suposaré que la seva única intenció és ocupar la vostra atenció, del contrari es tractaria d'una electrònica de pèssima qualitat.

 • Descarregueu el condensador abans que es sobrecarregui mantenint apretada la palanca.

Sobre l'interruptor giratorio

Innecessàriament complicats i infinitament necessaris. Imagineu-vos si aquests coneixaments fossin aplicats a alguna cosa diferente d'aquest trencaclosques diabòlic.

 • L'interruptor pot girar-se cap una de les quatres possibles posicions.
 • L'interruptor ha d'estar en la posició correcta quan el temporitzador arribi a zero.
 • La posició correcta pot ser determinada per la manera en la que estiguin il·luminats els dotze LEDs.
 • Les posicions de l'interruptor mostrades aquí sota venen determinades per l'etiqueta “UP”, que pot estar girada.

Configuració de LEDs

Posició "UP" (amunt):

    X   X X
X X X X   X
X   X   X  
  X X   X X

Posició "DOWN" (avall):

  X X     X
X X X X   X
X   X   X  
  X       X

Posició "LEFT" (esquerra):

        X  
X     X X X
        X  
      X X  

Posició "RIGHT" (dreta):

X   X X X X
X X X   X  
X   X X    
X X X   X  
 

X = LED encès

Apèndix A: Identificació de l'indicador

Els indicadors lluminosos etiquetats [TXT] es poden trobar als costats de la carcassa de la bomba.

Indicadors comuns

 • SND
 • CLR
 • CAR
 • IND
 • FRQ
 • SIG
 • NSA
 • MSA
 • TRN
 • BOB
 • FRK

Apèndix B: Identificació de la bateria

Es poden trobar tipus de bateries comunes connectades als costats de la carcassa de la bomba.

Batería Tipo
AA
D

Apèndix C: Identificació del port

Els ports analògics i digitals es poden trobar als costats de la carcassa de la bomba.

Port Nom
DVI-D
Paral·lel
PS/2
RJ-45
Sèrie
RCA estèreo